Badanie opinii dotyczące laktacji – rola położnej
Badanie trwa od 22.01-31.03.2018 r.

edukacjapacjenta.pl

Jak to działa

 


Uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
– Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 r. – Łagiewniki

Więcej informacji


WAŻNE !!

od 1 stycznia 2018 r. zmiana
Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia

Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych


Podaruj 1%


Uwaga!   BARDZO  WAŻNE

W związku z wejściem w życie z dniem  1 maja 2017 r.

Systemu Monitorowania Kształcenia  (SMK) Pracowników Medycznych,  informuję:

–  Kształcenie rozpoczęte  do dnia 30 czerwca  2017 r.
będzie kontynuowane do chwili  jego zakończenia  na dotychczasowych  zasadach.

Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za  pośrednictwem SMK.

Aby uzyskać zatwierdzenie wniosku za pośrednictwem SMK  należy:

zaktualizować dane w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych:
– arkusz aktualizacyjny ( naniesione wszystkie informacje w nim zawarte)
– dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń podyplomowych
( kurs dokształcający, kwalifikacyjny, szkolenie specjalizacyjne )

Wnioski składane w formie papierowej przyjmowane będą
w siedzibie izby – 
 wyłącznie przez  pielęgniarkę/położną, pielęgniarza osobiście.

Osoby, które ukończyły szkolenia podyplomowe, które nie można wybrać z listy ( np. szkolenie specjalizacyjne z organizacji
i zarządzania, w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego)  nie są wpisywane za pośrednictwem SMK,  muszą być wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych.  

Brak udokumentowanego, ukończonego szkolenia podyplomowego w rejestrze pielęgniarek i położnych będzie podstawą do odrzucenia wniosku

 Każda osoba, która ukończy szkolenie rozpoczęte po 1 lipca 2017r. ma obowiązek udokumentować  to w rejestrze pielęgniarek
i położnych ( dyplom, zaświadczenie złożyć
w OIPiP
w Wałbrzychu) Oryginał jest własnością uczestnika szkolenia,
my potwierdzamy za zgodność. 

 Wszelkie informacje  dotyczące zatwierdzenia  wniosku za pośrednictwem SMK  można  otrzymać  dzwoniąc  pod numer  74 842 33 25 ( Pani  Izabela Arendarczyk)

 Przewodnicząca ORPiP
(-) Maria Pałeczka

WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP
 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu