Interpretacja Indywidualna (pełne brzmienie) [czytaj dalej…]

Zmiana nr tel.

 

 

SEKRETARIAT:
Anna Koła
tel.: 74 84 25 605
tel: 74 81 79 515               fax: 74 84 23 325

e-mail: oipipsekretariat@webmedia.com.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Neter
tel.: 74 81 79 517

e-mail: oipiprejestr@webmedia.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
oipipksiegowosc@webmedia.com.pl


LEKInfo24.plStale aktualizowana baza wszystkich leków lecznictwa otwartego – refundowanych, nierefundowanych i OTC. Opisy i informacje o lekach na receptę, refundowanych oraz bez recepty.


Uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
– Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 r. – Łagiewniki

Więcej informacji


WAŻNE !!

od 1 stycznia 2018 r. zmiana
Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia

Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych


Uwaga!   BARDZO  WAŻNE

W związku z wejściem w życie z dniem  1 maja 2017 r.

Systemu Monitorowania Kształcenia  (SMK) Pracowników Medycznych,  informuję:

–  Kształcenie rozpoczęte  do dnia 30 czerwca  2017 r.
będzie kontynuowane do chwili  jego zakończenia  na dotychczasowych  zasadach.

Kształcenie rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za  pośrednictwem SMK.

Aby uzyskać zatwierdzenie wniosku za pośrednictwem SMK  należy:

zaktualizować dane w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych:
– arkusz aktualizacyjny ( naniesione wszystkie informacje w nim zawarte)
– dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń podyplomowych
( kurs dokształcający, kwalifikacyjny, szkolenie specjalizacyjne )

Wnioski składane w formie papierowej przyjmowane będą
w siedzibie izby – 
 wyłącznie przez  pielęgniarkę/położną, pielęgniarza osobiście.

Osoby, które ukończyły szkolenia podyplomowe, które nie można wybrać z listy ( np. szkolenie specjalizacyjne z organizacji
i zarządzania, w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego)  nie są wpisywane za pośrednictwem SMK,  muszą być wpisane do rejestru pielęgniarek i położnych.  

Brak udokumentowanego, ukończonego szkolenia podyplomowego w rejestrze pielęgniarek i położnych będzie podstawą do odrzucenia wniosku

 Każda osoba, która ukończy szkolenie rozpoczęte po 1 lipca 2017r. ma obowiązek udokumentować  to w rejestrze pielęgniarek
i położnych ( dyplom, zaświadczenie złożyć
w OIPiP
w Wałbrzychu) Oryginał jest własnością uczestnika szkolenia,
my potwierdzamy za zgodność. 

 Wszelkie informacje  dotyczące zatwierdzenia  wniosku za pośrednictwem SMK  można  otrzymać  dzwoniąc  pod numer  74 842 33 25 ( Pani  Izabela Arendarczyk)

 Przewodnicząca ORPiP
(-) Maria Pałeczka

WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP
 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu