LIST OTWARTY DO CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

Porozumienie z 9 lipca 2018 r.
pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ

 

Interpretacja Indywidualna (pełne brzmienie) [czytaj dalej…]
KOREKTA  ZEZNANIA PODATKOWEGO

Zmiana nr tel.

SEKRETARIAT:
Anna Koła
tel.: 74 84 25 605
tel: 74 81 79 515               fax: 74 84 23 325

e-mail: oipipsekretariat@webmedia.com.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Neter
tel.: 74 81 79 517

e-mail: oipiprejestr@webmedia.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
oipipksiegowosc@webmedia.com.pl


LEKInfo24.plStale aktualizowana baza wszystkich leków lecznictwa otwartego – refundowanych, nierefundowanych i OTC. Opisy i informacje o lekach na receptę, refundowanych oraz bez recepty.


Uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
– Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 r. – Łagiewniki

Więcej informacji


WAŻNE !!

od 1 stycznia 2018 r. zmiana
Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia

Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP
 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up