Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii
(Queen Silvia Nursing Award, QSNA)

 

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

           Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

            1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych

            2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

 

LIST OTWARTY DO CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

Porozumienie z 9 lipca 2018 r.
pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 

Interpretacja Indywidualna (pełne brzmienie) [czytaj dalej…]
KOREKTA  ZEZNANIA PODATKOWEGO

UWAGA ! Zmiana adresów e-mail OiPiP w Wałbrzychu

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka

e-mail: przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl

SEKRETARIAT:
Anna Koła
tel.: 74 84 25 605
tel: 74 81 79 515               fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Neter
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

Dotychczasowe adresy e-mail będą aktywne do końca roku. Proszę korzystać z nowych, zamieszczonych powyżej.


LEKInfo24.plStale aktualizowana baza wszystkich leków lecznictwa otwartego – refundowanych, nierefundowanych i OTC. Opisy i informacje o lekach na receptę, refundowanych oraz bez recepty.


Uroczystość beatyfikacji pielęgniarki
– Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 r. – Łagiewniki

Więcej informacji


WAŻNE !!

od 1 stycznia 2018 r. zmiana
Regulaminu Refundacji Kosztów Kształcenia

Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP
 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up