Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP na rok 2018

ORPiP
Prezydium ORPiP

30.I.2018 r.

30.I.2018 r.

 

20.II.2018 r.

14.III.2018 r.

14.III.2018 r.

 

24.IV.2018 r.

 

29.V.2018 r.

26.VI.2018 r.

26.VI.2018 r.

 

31.VII.2018 r.

 

28.VIII.2018 r.

25.IX.2018 r.

25.IX.2018 r.

 

23.X.2018 r.

 

18.XII.2018 r.

27.XI.2018 r.

18.XII.2018 r.