Archiwum kategorii: Bez kategorii

Sprawy dot. POZ

poz

Korespondencja NRPiP do NFZ – w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego


Pismo Prezes NRPiP w sprawie wzoru „Skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej” 


Informacja dotycząca zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.


Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień
w podstawowej opiece zdrowotnej


Notatka ze spotkania Prezesa NFZ z przedstawicielami NRPiP z dnia 18 lipca 2016 r.


Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


Pismo NRPiP do Prezesa NFZ


Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych


Pikieta Pielęgniarek i Położnych POZ Warszawa 29.06.2016 r.


List w sprawie powołania zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej


Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Pismo do Prezesa NFZ 


 

Dołącz do grona czytelników MPiP

12

Magazyn Pielęgniarki i Położnej Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy
Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Co miesiąc

  • Najaktualniejsze wydarzenia
  • Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
  • Standardy i modele pielęgnowania
  • Materiały szkoleniowe
  • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
  • Porady prawne
  • Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.

STANOWISKA, KOMUNIKATY

Pismo reprezentantów zawodów medycznych 
w sprawie sytuacji w służbie zdrowia


Komunikat prasowy
– dotyczy zmian w służbie zdrowia


Stanowisko Nr 12 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 17 października 2017 r. 
w sprawie protestu lekarzy rezydentów


 Stanowisko nr 5 NRPiP z dnia 15 września 2016
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 czerwca 2016 r. w Warszawie

Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich w tym podawania leków różnymi drogami
Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.
w przedmiotowej sprawie.

KOMUNIKAT
dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

STANOWISKO
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki
w liceach medycznych/technikach

WNIOSEK 2016-2017

Poniżej zamieszczona jest informacja dotycząca  opiniowania sposobu  podziału środków  określonych w rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  określenia  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628)

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informuje:  

aby uzyskać opinię dotyczącą  sposobu  podziału środków  określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 1  oraz ust. 6 pkt 1 należy zwrócić  się z wnioskiem, zawierającym  informacje
w nim zawarte

– do biura  OIPiP w Wałbrzychu  ul. Chrobrego 1/10
lub
– przesłać elektronicznie na adres: oipipsekretariat@webmedia.com.pl 

Przewodnicząca ORPiP
(-)  Maria Pałeczka


Wniosek 2016 – 2017  | PDF |  DOC

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej