Archiwum kategorii: KONFERENCJE

Konferencje

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,  refundacja za konferencję wynosi 100% poniesionych kosztów udziału
i zakwaterowania bez zwrotu kosztów dojazdu.

Z refundacji mogą skorzystać 2 osoby. O udziale decyduje kolejność złożonych wniosków (zakładka „druki do pobrania”)

 

Szczegóły w sprawie: Łukasz Płaczkowski – biuro OIPiP 74 842 33 25