Archiwum kategorii: INDYWIDUALNE PRAKTYKI

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie

 Składka członkowska na rok 2018

Obowiązująca kwota składki członkowskiej za rok 2018 podana zostanie z chwilą ogłoszenia przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (pod koniec stycznia).

W miesiącu styczniu br. składka członkowska w kwocie jak
za poprzedni rok – 33 zł.
Różnicę wysokości składki za miesiąc styczeń należy doliczyć  do kwoty  za luty.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 


Informacja o ustawowym obowiązku sporządzania
i przekazywania przez pielęgniarki i położnych prowadzące indywidualne i grupowe praktyki sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia o symbolu MZ.


Czy pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka jest obowiązana posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu