Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium ORPiP na rok 2017

ORPiP
Prezydium ORPiP

31.I.2017 r.

31.I.2017 r.

 

28.II.2017 r.

14.III.2017 r.

14.III.2017 r.

 

25.IV.2017 r.

 

30.V.2017 r.

19.VI.2017 r.

19.VI.2017 r.

 

25.VII.2017 r.

 

29.VIII.2017 r.

22.IX.2017 r.

22.IX.2017 r.

 

24.X.2017 r.

 

19.XII.2017 r.

21.XI.2017 r.

19.XII.2017 r.