Kontakt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych:
58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 1/10

tel.: 74 842 56 05
fax: 
74 842 33 25
e-mail: oipipsekretariat@webmedia.com.pl
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 46 1500 1764 1217 6003 8619 0000PRZEWODNICZĄCA ORPiP:

Maria Pałeczka
e-mail:
oipipwch@webmedia.com.pl

SEKRETARZ:
Małgorzata Hrycak


GODZINY PRACY BIURA OIPiP: 7:30-15:30

SEKRETARIAT:
Łukasz Płaczkowski

e-mail: oipipsekretariat@webmedia.com.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Neter

e-mail: oipiprejestr@webmedia.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
e-mail: oipipksiegowosc@webmedia.com.pl


Wszelkie sprawy administracyjne załatwiane
będą do godz. 1515

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub zastępcy:

Dyżury w siedzibie OIPiP:
– Pierwszy poniedziałek miesiąca – od godz.  1430– 1530
– Ostatni wtorek miesiąca  od godz. 1000– 1400


OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA:

Kancelaria Prawna „§”
mgr Dorota Pakuła
ul. Słowackiego 12/2
58-300 Wałbrzych

Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Krajcarz
Al. Wojska Polskiego 17/4
58-400 Kamienna Góra

Dyżur w siedzibie OIPIP w Wałbrzychu – poniedziałek 1430-1530
po uprzednim zgłoszeniu w biurze OIPiP – t
el.: 74 842 56 05

Wszelkie opinie prawne mogą być wydawane wyłącznie dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Rejestrze  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,
po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze OIPiP 
tel.: 74 842 56 05
lub  e-mail: 
oipipsekretariat@webmedia.com.pl