Odznaczenie Zawodowe „Złoty Czepek”

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 21/VII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.,  dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych

w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ustanowiła   Odznaczenie Zawodowe  „ZŁOTY  CZEPEK”

Poniżej  zamieszczony jest Regulamin nadawania Odznaczenia  Zawodowego  „ZŁOTY  CZEPEK” oraz materiały do pobrania.


Regulamin nadawania Odznaczenia Zawodowego „Złoty Czepek”


Materiały do poprania


UCHWAŁA NR 21/VII/2017 
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W WAŁBRZYCHU z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie
                         ustanowienia Odznaczenia Zawodowego
                          „ZŁOTY CZEPEK”  członkom Okręgowej Izby
                          Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu