Odznaczenie Zawodowe „Diamentowy Czepek”

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Wałbrzychu na mocy Uchwały nr 41/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r.,  dla członków samorządu wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych

w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ustanowiła  Odznaczenie Zawodowe  „DIAMENTOWY  CZEPEK”

Poniżej  zamieszczony jest Regulamin nadawania Odznaczenia  Zawodowego  „DIAMENTOWY  CZEPEK” oraz wniosek do pobrania.


Regulamin nadawania Odznaczenia Zawodowego
„Diamentowy Czepek”


Wniosek 


UCHWAŁA NR 41/VII/2017 
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W WAŁBRZYCHU z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie
                         ustanowienia Odznaczenia Zawodowego
                          „DIAMENTOWY CZEPEK”  członkom Okręgowej Izby
                          Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu