SKŁADKA CZŁONKOWSKA – 2017 r.

W dniach 18-20 stycznia 2016 roku odbył się VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

– zgodnie z Uchwałą  VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nastąpiły zmiany dotyczące wysokości składki członkowskiej, które będą obowiązywały od 1 lutego 2016 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału na podstawie zapisu w § 2 ust.1 pkt 3 Informuję, że Główny Urząd Statystyczny – GUS w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród i zysku w czwartym kwartale 2016 roku, które wyniosło 4403,78 zł.

 składka na rok 2017 począwszy od miesiąca stycznia wynosi – 33,00 zł.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Art. 105. 1.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok 2016 wynosi 4275,69 zł, ogłaszanego w drodze Obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.01.2017 r. obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata na rok 2017 wynosi – 86.00 zł.

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu