Wszystkie wpisy, których autorem jest OIPiP

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Wniosek 2018-2019

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681 ) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2018r. do 30. 06.2019r.

Aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu jw. należy zwrócić się z wnioskiem, zawierającym informacje w nim zawarte

– do biura OIPiP w Wałbrzychu – ul. Chrobrego 1/10, 58-300 Wałbrzych

lub

– przesłać elektronicznie na adres: oipipsekretariat@webmedia.com.pl

Przewodnicząca ORPiP
(-) Maria Pałeczka

Wniosek 2018/2019 | PDF | DOC

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Studiuj Pielęgniarstwo – to się opłaca!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie.
Dotychczasowe działania pozwoliły między innymi na zwiększenie efektywności zatrudnienia absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.  Nie pozostając biernym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Karkonoska  działa dalej!
Miło nam poinformować, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000000 zł na realizację projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz obecnego  poprzez następujące działania:

1.     Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.

2.     Realizację płatnych praktyk kursowych.

3.     Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia.

4.     Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego.

Wszystkie przedsięwzięcia  związane są z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności studentów i absolwentów w zakresie zmieniających się tendencji i nowości w Pielęgniarstwie.

Dlaczego warto?

Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pielęgniarstwo to zawód, który z każdym dniem można odkrywać na nowo. Stabilizacja finansowa, prestiż społeczny, chęć pogłębiania wiedzy i spełniania własnych ambicji to tylko niektóre powody, dla których warto rozpocząć studia właśnie w tym kierunku.

Wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  gwarantują naukę poprzez doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego.
Współczesna wizja studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy oraz zmieniające się trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Działania w ramach projektu w pełni korelują z powstającym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz z bogatą ofertą dydaktyczną Uczelni.

Zasady naboru na kierunek Pielęgniarstwo w KPSW znajdziecie pod linkiem:

http://www.kpswjg.pl/pl/news/studiuj-pielegniarstwo-to-sie-oplaca

Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania, 15 października 2018 r., Warszawa

Co raz częściej mówi się o agresji ze strony pacjentów, z jaką spotykają się pracownicy służby zdrowia. Ryzykowne zachowania wpływają na bezpieczeństwo codziennej pracy personelu szpitali i przychodni oraz ratowników medycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób radzić sobie z agresją pacjentów przyjdź na szkolenie, które poprowadzi jedyny w Polsce certyfikowany instruktor norweskiego systemu TERMA („Terapeutyczne podejście do agresji”). Program warsztatu został dostosowany specjalnie do polskich warunków i jego celem jest nauka umiejętności radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami pacjentów.

W trakcie szkolenia:

• Dowiesz się czym jest agresja i jakie są jej granice.
• Nauczysz się zasad postępowania z agresywnym pacjentem.
• Poznasz prawa pacjenta i prawa osoby zagrożonej atakiem.

Prowadzący

dr Jakub Lickiewicz

Doktor psychologii, prawnik, instruktor samoobrony, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Zdrowiu UJ CM. Członek naukowych organizacji międzynarodowych, w tym stowarzyszenia ENTMA, która zrzesza osoby zajmujące się szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa personelu medycznego.

Autor książki „Agresywny pacjent. Metody i techniki postępowania”.

Konferencje

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,  refundacja za konferencję wynosi do 1000,00 zł. poniesionych kosztów udziału przez uczestnika i 100% kosztów zakwaterowania bez zwrotu kosztów przejazdu.
Z refundacji mogą skorzystać 2 osoby. O udziale decyduje kolejność złożonych wniosków (zakładka „druki do pobrania”).

 

Szczegóły w sprawie: Anna Koła – biuro OIPiP 74 84 25 605 lub 74 81 79 515

HOSPICJUM DOMOWE – Świdnica

Hospicjum Domowe w Świdnicy zatrudni pielęgniarkę lub pielęgniarza do pracy w zespole hospicjum na terenie powiatu świdnickiego.
Oferujemy pracę w sympatycznym i profesjonalnym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie, dowolną formę zatrudnienia, szkolenia, wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Mile widziane doświadczenie w pracy w opiece paliatywnej, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:biuro@hospicjumswierada.pl lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 506-030-641.”

Z poważaniem,

Włodzimierz Jaśnicki

Studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwa rekrutacja na nowy kierunek. Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

O kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.

Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony będzie nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w ramach wdrażanego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • dydaktyka medyczna,
 • kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
 • podstawy transplantologii,
 • nefrologia i dializoterapia,
 • zarządzanie w pielęgniarstwie.

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał:

 • umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
 • umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
 • zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
 • przygotowanie do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
 • umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
 • przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa, są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady rekrutacji

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, posiadając dyplom licencjata pielęgniarstwa. Na kierunek Pielęgniarstwo wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku.

Szczegóły na stronie Uczelni – www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Rekrutacja, pod numerami telefonów : 76 723 22 10 do 11 lub pisząc na e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Przemysław Kulon
Dział Promocji i Wydawnictw

Do pobrania: BROSZURA INFORMACYJNA (PDF)