Archiwum kategorii: KONFERENCJE

Konferencje

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu,  refundacja za konferencję wynosi do 1000,00 zł. poniesionych kosztów udziału przez uczestnika i 100% kosztów zakwaterowania
bez zwrotu kosztów przejazdu.

Z refundacji mogą skorzystać 2 osoby. O udziale decyduje kolejność złożonych wniosków (zakładka „druki do pobrania”)

 

Szczegóły w sprawie: Anna Koła – biuro OIPiP 74 842 33 25