Archiwum kategorii: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA Nr 14/VII/2019
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały


Załączniki do Regulaminu: