Kategoria: REGULAMINY

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

UCHWAŁA Nr 60/VII/2018
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W WAŁBRZYCHU z dnia 26 czerwca 2018 r.NOWA !Regulamin Refundacji Kosztów Kształcenia ze Środków Funduszu Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu – załącznik nr 1 do uchwały