Archiwum kategorii: WAŻNE

Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium na rok 2019

Miesiąc

Rada

Prezydium

styczeń

29.I.2019 r.

29.I.2019 r.

luty  

26.II.2019 r.

marzec

12.III.2019 r

12.III.2019 r

kwiecień  

16.IV.2019 r.

maj  

28.V.2019 r.

czerwiec

14.VI.2019 r.

14.VI.2019 r.

lipiec  

30.VII.2019 r.

sierpień  

27.VIII.2019 r.

wrzesień

24.IX.2019 r.

24.IX.2019 r.

październik  

29.X.2019 r.

listopad  

26.XI.2019 r.

grudzień

17.XII.2019 r.

17.XII.2019 r.

STANOWISKA, KOMUNIKATY

Informacja na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej


Czy warto certyfikować szkoły rodzenia


Pismo reprezentantów zawodów medycznych 
w sprawie sytuacji w służbie zdrowia


Komunikat prasowy
– dotyczy zmian w służbie zdrowia


Stanowisko Nr 12 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z dnia 17 października 2017 r. 
w sprawie protestu lekarzy rezydentów


Stanowisko nr 5 NRPiP z dnia 15 września 2016
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 czerwca 2016 r. w Warszawie


Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich w tym podawania leków różnymi drogami

Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.
w przedmiotowej sprawie.


KOMUNIKAT
dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ


STANOWISKO
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki
w liceach medycznych/technikach