Korekta zeznania podatkowego

W związku  z  Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 04 kwietnia 2018r.  członek OIPiP w Wałbrzychu  , który otrzymał  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu  informację PIT 8C  z tytułu refundacji  kosztów kształcenia poniesionych przez pielęgniarkę, pielęgniarza,  położną  zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego może   złożyć korektę  swoich zeznań podatkowych za okres ostatnich 5 lat  – za lata 2013- 2017.  Możliwość  dokonania korekty jest   prawem , nie obowiązkiem.

Korektę za 2013 rok, należy  złożyć  przed upływem 5 lat –  do końca 2018r.  

Okręgowa Izb Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu na WNIOSEK  członka  samorządu, w terminie nieprzekraczającym  10 dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku, przygotuje korektę PIT 8C za rok wskazany na wniosku.

 Korektę zeznania podatkowego na formularzu właściwym ze względu na pierwotne zeznanie (PIT jaki został złożony do Urzędu Skarbowego) uwzględniający zmniejszenie kwoty przychodu w związku z „wyzerowaniem”  – PIT 8C  wraz z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć  we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

  O  szczegółowe informacje dotyczące korekty PIT proszę  zwracać się do właściwego  Urzędu Skarbowego.