Organizacja

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, posiada osobowość prawną. Członkostwo w samorządzie zawodowym jest obligatoryjne a działalność opiera się wyłącznie na ustawie.

Skład organów OIPiP wybranych w wyborach na VII kadencję w dniu 20.XI.2015 roku.

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Maria Pałeczka
Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Janiak
Członkowie:
Bieniada Grażyna
Bieniek Krystyna
Bohdanowicz Bożena
Brodzińska Anna
Bujak-Rogala Elżbieta
Ciesielska Dorota
Ferenc-Rudnicka Dorota
Figiel Dorota
Fryźlewicz Wiesława
Grajczyk Elżbieta
Gutkowska-Domańska Barbara
Hrycak Małgorzata
Jędrzejczyk Danuta
Jurczyńska-Job Danuta
Kaszuba Natalia
Konefał Barbara
Kopeć Dorota
Mrozek Renata
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Szachniewicz Janusz
Szyc Monika
Ulanowska Halina
Walczyk Aleksandra


Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca – Pałeczka Maria
Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Janiak
Członkowie:
Hrycak Małgorzata
Konefał Barbara
Nitkiewicz Krystyna
Sorota Anna
Walczyk Aleksandra


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

Okręgowy Rzecznik: Michańcio Iwona
Zastępcy:
Koszyk Anna
Młyńczak Małgorzata
Studzińska Edyta
Wachowiak-Bobkiewicz Anna


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych:

Przewodnicząca: Pieprz-Pankiewicz Elżbieta
Członkowie:
Czekaj Anna
Jęczmienna Małgorzata
Leksowska-Osińska Katarzyna
Marcinowska Sylwia
Rawa Anna
Sikora Dorota
Zdanowicz Iza


Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Stanicka Monika
Członkowie:
Ciszyńska Alicja
Kowalska Ewa
Midor Dorota
Mikus Hanna


Zadania poszczególnych organów samorządu określone są w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. w rozdziale 5.