Szkolenie dla pielęgniarek i położnych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO – obowiązuje od 25 maja 2018r. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w siedzibie biura OIPiP w Wałbrzychu ul. Chrobrego 1/10 odbędzie się szkolenie prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu – mgr Michał Krajcarz – radca prawny.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu proszę dokonać do dnia 30 lipca 2018r. podając termin:

  • 27.08.2018r. – godz. 13:00-15:00 ( poniedziałek)
  • 30.08.2018r. – godz. 13:00-15:00 (czwartek)

Sekretariat:
tel. 74 84 25 605 lub 74 81 79 515

Maria Pałeczka
Przewodnicząca ORPiP