UROCZYSTOŚĆ CZEPKOWANIA – KŁODZKO

GALERIA ZDJĘĆ

26 maja 2017 roku, w Auli im. Arnoszta z Pardubic I Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku,
odbyła się uroczystość „Czepkowania” studentów I roku Wydziału
Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Na uroczystość „Czepkowania” przybyło wielu zaproszonych
gości, rodziny i znajomi studentów. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego,
powiatu kłodzkiego, miasta oraz gmin, kadra dydaktyczna
uczelni, a także liczni przedstawiciele firm i instytucji
związanych z ochroną zdrowia.

Specjalnymi Gośćmi były:
– Pani Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
– Pani Małgorzata Janiak – Wiceprzewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, pełniąca
funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii w Kłodzku;

– Pani Elżbieta Bujak-Rogala – Przewodnicząca Komisji
Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu, pełniąca funkcję Pielęgniarki Przełożonej
w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
Oficjalną część uroczystości otworzył Rektor Wyższej Szkoły
prof. dr hab. Andrzej Dżugaj.
Panie – Małgorzata Janiak i Elżbieta Bujak-Rogala dokonały
ceremonii „Czepkowania”. Studenci złożyli uroczyste Ślubowanie
powtarzając słowa ślubowania odczytywane przez Panią Marię
Pałeczka. Następnie odśpiewany został hymn pielęgniarski.
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu nie ukrywała wzruszenia. Składając życzenia
studentom, podkreśliła ważność powrotu do tradycji, zapoznała
z historią białego czepka i jego symboliką. Wszyscy, którzy przybyli na uroczystość składali studentom życzenia, wręczyli listy gratulacyjne oraz drobne upominki upamiętniające
to ważne wydarzenie.

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu