Zespół ds. Opieki Długoterminowej

Przewodnicząca – Walczyk Aleksandra

Członkowie:
Dominiak Aneta
Foryś Agnieszka
Glinkowska Lilianna
Jasińska Magdalena
Kaźmierczak Krystyna
Książek Krystyna
Ozon Jan
Prokop Bożena
Szumna Edyta
Tarsa Anna
Wdowiak Beata