Zespół ds. Pielęgniarek i Położnych POZ

Przewodnicząca – Klimas-Tyńska Agnieszka

Członkowie:
Kołkowska – Zawada Bogusława
Korczak Danuta
Maluga Jolanta
Napiórkowska  Anna
Rawa Anna
Sasuła Arletta