Zespół ds. Standardów Zawodowych

Przewodnicząca – Dubikowska Alicja
Członkowie:
Czarnecka Agnieszka
Łopoka Marzena
Szachniewicz Janusz
Urbańska Anna