WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONOWIRUSA SARS-COV-2

UWAGA ! PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE realizujące świadczenia zdrowotne w formie indywidualnych i grupowych  praktyk zawodowych

KOMUNIKAT MZ DO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 

 

SOS – POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZASIE PANDEMII

PRESTIŻ MUNDURU – Pomoc dla rodzin personelu medycznego


Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie korona wirusem


Opinia prawna w zakresie dopuszczalności wykonywania świadczeń przewidzianych dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu państwowego przez studentów szkół pielęgniarskich


TYMCZASOWE ZALECENIA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO) Z 4 LUTEGO 2020 – Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


UWAGA
DELEGACI
OIPiP W WAŁBRZYCHU NA VIII KADENCJĘ
XXXVI Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP w Wałbrzychu zaplanowany na 31 marca 2020 r. odwołany.


Uchwała nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019 w sprawie określenia kalendarza wyborczego: TUTAJ

Uchwała nr 388/VII/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych: TUTAJ

Pismo do MZ prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego w sprawie organizacji okręgowych zjazdów wyborczych i budżetowych na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych TUTAJ


OPINIA DEPARTAMENTU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE OKRĘGOWYCH ZJAZDÓW PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


SZANOWNI PAŃSTWO,

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, WSZYSTKIE KONFERENCJE I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ OIPiP W WAŁBRZYCHU ZOSTAJĄ ODWOŁANE.


KOMUNIKAT CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Działając na podstawie paragrafu 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019r. poz. 1693 i 2069), w związku ze wzrostem ryzyka zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz stosując zalecenia i rekomendacje GIS oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwoływaniu imprez masowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, CKPiP informuje, że zaplanowane w sesji wiosennej Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne począwszy od dnia 17.03.2020 zostały odwołane. O nowym terminie i miejscu egzaminu państwowego pielęgniarki i połozne zostaną poinformowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
Jednocześnie CKPPiP informuje, iż bieżące komunikaty w powyższym zakresie oraz ich aktualizacje będą zamieszczone na stronie internetowej Centrum pod adresem: www.ckppip.edu.pl

INAUGURACJA W MINISTERSTWIE ZDROWIA MIĘDZYNARODOWEJ KAMPANII „NURSING NOW”


KOMUNIKAT NFZ
w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych za 2019 r.Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych


Jak pielęgniarka/położna może wystawić e-receptę w gabinet.gov.pl


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


WAŻNE – Nowy Cennik Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2019 r. – POBIERZ

Uchwała Prezydium ORPiP Nr 27/P/VII/2019 z dnia 28 maja 2019r. – POBIERZ


SEKRETARIAT:

Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515
fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl


WERYFIKACJA POSIADANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

Weryfikacja danych służy sprawdzeniu przez pacjenta lub pracodawcę czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. 

Monitorowanie Agresji w Ochronie Zdrowia


Dołącz do grona czytelników MPiP

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up