Harmonogram posiedzeń ORPiP oraz Prezydium na rok 2020

Miesiąc

Rada

Prezydium

styczeń 28.I.2020 r. 28.I.2020r.
luty   18.II.2020r.
marzec 13.III.2020 r. 13.III.2020r.
marzec

31.III.2020 r. XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

31.III.2020r.
kwiecień   28.IV.2020r.
maj   28.V.2020 r.
czerwiec 30.VI.2020 r. 30.VI.2020 r.
lipiec   28.VII.2020r.
sierpień   25.VIII.2020r.
wrzesień 29.IX.2020 r. 29.IX.2020r.
październik   27.X.2020 r.
listopad   24.XI.2020 r.
grudzień 15.XII.2020 r. 15.XII.2020r.

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up