Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

Informuję, że praca biura w OIPiP w Wałbrzychu nie uległa zmianie. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 15:30. Wszelkie informacje dotyczące refundacji kosztów kształcenia, pomocy prawnej i innej udzielane będą na bieżąco.

kontakt: e-mail
sekretariat@oipip.walbrzych.pl tel. 74 84 25 605

Sytuacja epidemiczna w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARSCoV-2 jest bardzo dynamiczna. Realizacja opieki pielęgniarskiej w sytuacji tak olbrzymiego ryzyka epidemiologicznego wymaga od pielęgniarek pielęgniarzy, położnych ogromnej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i bezpieczeństwa własnego.

W związku z powyższym apelujemy do pracodawców i decydentów o zapewnienie pracownikom medycznym bezpiecznych warunków pracy, w tym odpowiedniej do sytuacji odzieży ochronnej.

Koleżankom i Kolegom – Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym oraz Wszystkim, którzy wykonują inne zawody medyczne składamy gorące podziękowania za wyjątkowo trudną, odpowiedzialną pracę, z narażaniem własnego zdrowia ratując życie i zdrowie pacjentom.

Maria Pałeczka
Przewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu