Kontakt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych:
58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 1/10

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 
46 1500 1764 1217 6003 8619 0000

SEKRETARIAT:
Anna Stanicka
tel.: 74 84 25 605
tel.: 74 81 79 515               fax: 74 84 23 325

e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH:
Anna Koła
tel.: 74 81 79 519
e-mail: praktykazawodowa@oipip.walbrzych.pl

REJESTR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
Marzena Gidzińska
tel.: 74 81 79 517

e-mail: rejestrprawa@oipip.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ:
Aleksandra Neter
tel.: 74 81 79 516
e-mail:
ksiegowosc@oipip.walbrzych.pl

PRZEWODNICZĄCA ORPiP:
Maria Pałeczka
e-mail:
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl

SEKRETARZ:
Małgorzata Hrycak

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Krajcarz
e-mail: iod@oipip.walbrzych.pl


GODZINY PRACY BIURA OIPiP: 7:30-15:30

Wszelkie sprawy administracyjne załatwiane będą do godz. 1515

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub zastępcy:

Dyżury w siedzibie OIPiP:
– Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – od godz.  1030– 1530
e-mail: rzozpip@oipip.walbrzych.pl

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA:

Kancelaria Prawna „§”
mgr Dorota Pakuła
ul. Słowackiego 12/2
58-300 Wałbrzych
Dyżur w siedzibie OIPIP w Wałbrzychu –  każdy poniedziałek 1430-1530 po uprzednim zgłoszeniu

w biurze OIPiP – tel.: 74 84 25 605 ; 74 81 79 515     e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl  

Kancelaria Radcy Prawnego
Michał Krajcarz
Al. Wojska Polskiego 17/4
58-400 Kamienna Góra

Wszelkie opinie prawne mogą być wydawane wyłącznie dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w Rejestrze  Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

 

Strona internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Scroll Up